Sản phẩm

Phần Mềm Dịch Vụ Công Trực Tuyến

Phần Mềm Dịch Vụ Công Trực Tuyến

Dịch vụ công trực tuyến là hiện đại hóa nền hành chính, giúp cho người dân, doanh nghiệp hài lòng về phục vụ của cơ quan nhà nước ở mức cao. Tăng...
Sản phẩm Tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản Origin-STT

Sản phẩm Tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản Origin-STT

Cùng với "Hệ thống Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức e-KPI", sản phẩm "Tự...
Hệ thống đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức e-KPI

Hệ thống đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức e-KPI

Hiện nay có rất nhiều cơ quan, ban ngành thuộc khối tư nhân và doanh nghiệp nhà nước đánh giá,...
Phần mềm họp không giấy E-Cabinet

Phần mềm họp không giấy E-Cabinet

Trong thời kỳ công nghệ thông tin đang được ưu tiên đẩy mạnh và phát triển. Chính phủ việt nam đang hướng...
Phần mềm Hệ thống Quản lý Nhân sự

Phần mềm Hệ thống Quản lý Nhân sự

Từ một công ty sáng lập bởi hai chàng trai trẻ là Bill Gates và Paul Allen mới ở đầu tuổi 20, sau gần 35...
Phần mềm Quản lý Cán bộ, Công chức, Viên Chức

Phần mềm Quản lý Cán bộ, Công chức, Viên Chức

Hiện nay, sử dụng công nghệ thông tin áp dung cho quá trình quản lý hồ sơ Cán bộ, Công chức,...
Phần Mềm Quản Lý Văn Bản

Phần Mềm Quản Lý Văn Bản

Phần mềm Quản lý văn bản  cung cấp các phương tiện cho phép quản lý tốt mọi loại tài liệu trong...