Tuyển dụng

[GẤP] Tuyển dụng 02 nhân viên kế toán

[GẤP] Tuyển dụng 02 nhân viên kế toán

BTN Software tuyển dụng nhiều vị trí nhân viên kế toán
Tuyển dụng Lập Trình Viên Mobile APP

Tuyển dụng Lập Trình Viên Mobile APP

Nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển Công ty. BTN Software tuyển dụng kỹ sư phần mềm phát triển ứng...
Tuyển dụng Giám đốc kinh doanh

Tuyển dụng Giám đốc kinh doanh

Nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty. BTN Software tuyển dụng vị trí Giám...
Tuyển dụng Admin Văn Phòng

Tuyển dụng Admin Văn Phòng

Nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty. BTN Software tuyển dụng vị trí Admin...
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty. BTN Software tuyển dụng nhiều vị trí...