Phần Mềm Dịch Vụ Công Trực Tuyến

Dịch vụ công trực tuyến là hiện đại hóa nền hành chính, giúp cho người dân, doanh nghiệp hài lòng về phục vụ của cơ quan nhà nước ở mức cao. Tăng cường kênh trao đổi thông tin giữa công dân, tổ chức với cơ quan nhà nước. Giúp cho công dân, tổ chức có thể theo dõi được trạng thái xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của mình.

Dịch vụ công trực tuyến chính là một trong các giải pháp góp phần hiệu quả của công cuộc cải cách hành chính. Nhằm mang lại thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức không chỉ đơn giản hóa về mặt thủ tục, quy trình mà còn phải cung cấp nhiều công cụ, tiện ích nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho công dân tổ chức đồng thời minh bạch hóa công tác giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước. Với việc đầu tư xây dựng các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 thuộc dự án này sẽ nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bằng cách tăng cường khả năng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông qua việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Bên cạnh đó, hệ thống dịch vụ công trực tuyến còn cho phép các cá nhân, tổ chức tra cứu, theo dõi được quá trình xử lý hồ sơ, nhằm làm giảm chí phí đi lại, thời gian và rút gọn các thủ tục giấy tờ theo phương thức truyền thống.

Mô tả quy trình hoạt động khi sử dụng Phần mềm Dịch Vụ Công Trực Tuyến

Phân hệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận TN&TKQ thao tác trên phân hệ này để tiếp nhận và chuyển hồ sơ tiếp nhận tới các phòng chuyên môn trong UBND và trả kết quả cho công dân tổ chức khi hồ sơ đã giải quyết xong.

Phân hệ thụ lý hồ sơ: Hồ sơ sau khi được chuyển từ bộ phận TN&TKQ tới các phòng chuyên môn. Phân hệ này có các công cụ cần thiết giúp các cán bộ thụ lý xử lý hồ sơ, chuyển trình ký duyệt hoặc trả bộ phận một cửa.

Phân hệ phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ: Hồ sơ sau khi được thụ lý sẽ được trình lãnh đạo phê duyệt. Phân hệ này giúp lãnh đạo có thể xử lý hồ sơ theo hướng phê duyệt hay từ chối phê duyệt hồ sơ.

Phân hệ kết xuất báo cáo: Kết xuất ra các báo cáo giúp các cán bộ TN&TKQ, cán bộ chuyên môn và lãnh đạo có được cái nhìn tổng quát về tình hình giải quyết thủ tục hành chính trong đơn vị.

Phân hệ trao đổi thông tin với các hệ thống khác: Để thực hiện việc trao đổi liên thông hồ sơ giữa các đơn vị khác nhau, cung cấp kết quả giải quyết dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Phân hệ quản trị hệ thống: Dành cho các cán bộ quản trị hệ thống các công việc như quản trị người dùng, phòng ban, thủ tục, quy trình, sao lưu, phục hồi dữ liệu và các thiết lập vận hành hệ thống.

Hãy cho chúng tôi biết ý tưởng của bạn và Chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp công nghệ phù hợp nhất.

LIÊN HỆ