Phần mềm họp không giấy E-Cabinet

Trong thời kỳ công nghệ thông tin đang được ưu tiên đẩy mạnh và phát triển. Chính phủ việt nam đang hướng tới những giải pháp mang tính sáng tạo, chuyên nghiệp giúp ích cho việc đẩy nhanh sự phát triển của đất nước. 

Trong đó, Phần mềm họp không giấy E-Cabinet đang được chính phủ rất quan tâm. Phần mềm E-Cabinet sẽ hỗ trợ đắc lực cho các phiên họp, với đầy đủ các chức năng như: Cập nhật, quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu phiên họp; quản lý phiên họp (từ thành phần, nội dung chương trình; phát biểu, thảo luận, tham gia ý kiến, chỉnh sửa dự thảo văn bản, biểu quyết điện tử (có xác thực chữ ký số) của các thành viên. Với mục tiêu của hệ thống là giúp chuyển phương thức làm việc từ văn bản giấy sang môi trường điện tử hiện đại, minh bạch, giảm thời gian và tăng hiệu quả trong xử lý công việc. Ngoài ra, Không chỉ dừng lại ở tiết kiệm thời gian họp mà phần mềm còn yêu cầu nội dung công việc phải được chuẩn bị tốt hơn cả về chất lượng, thời hạn để các thành viên tham dự có thể nghiên cứu trước và cho ý kiến.

Những chức năng nổi bật của Phần mềm E-Cabinet:

1. Quản lý thông tin cuộc họp

- Tiếp nhận danh sách các lịch họp được đăng ký tổ chức, xem xét nội dung lịch họp.

- Chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung cuộc họp, đại biểu tham dự.

- Thiết lập chương trình phiên họp (Phê duyệt hoặc từ chối lịch họp)

- Gửi lịch họp;

- Gửi, nhận tài liệu cuộc họp cho thành viên xem trước;

2. Biểu quyết online

- Gửi Phiếu lấy ý kiến kèm theo các tài liệu

- Nhận các văn bản góp ý của các thành viên

- Biểu quyết nội dung;

- Tổng hợp ý kiến góp ý, tổng hợp biểu quyết;

- Nhắc quá hạn cho ý kiến;

- Thông báo khi có các tài liệu mới cần xử lý

3. Gỡ băng cuộc họp

- Tham gia biểu quyết trên phần mềm

- Tự động chuyển ý kiến đại biểu từ giọng nói sang văn bản ngay trong phiên họp

- Chuyển tiếng nói sang văn bản thời gian thực, độ chính xác lên tới trên 90%

- Xuất nội dung họp bất kỳ lúc nào (docx, pdf)

- Nghe lại audio đã phát biểu

4. Nhắc lịch tự động

- Thông báo, nhắc nhở lịch họp cho đại biểu qua ứng dụng phần mềm (SMS, Email)

5.Đảm bảo quy trình tổ chức cuộc họp

- Điểm danh;

- Đăng ký phát biểu;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến

- Ghi chú cá nhân;

- Góp ý nội dung (comment trên từng tài liệu);

- Tổng hợp ý kiến góp ý, ý kiến thảo luận, ý kiến kết luận.

6. Lợi ích

- Tương tác linh hoạt và không phụ thuộc vào không gian và thời gian

- Dễ dàng theo dõi toàn bộ nội dung, diễn biến cuộc hợp

- Hệ thống thông báo tham dự họp đúng giờ

- Gửi trước tài liệu cho thành viên tham gia có thời gian nghiên cứu tài liệu, nâng cao chấy lương cuộc họp

- Dễ dàng tra cứu tài liệu khi cuộc hợp đã kết thúc

- Tổng hợp đầy đủ nội dung và ý kiến của các đại biểu tham gia tại cuộc họp

E-Cabinet giải pháp họp không giấy tối ưu nhất hiện nay!

Hãy cho chúng tôi biết ý tưởng của bạn và Chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp công nghệ phù hợp nhất.

LIÊN HỆ